Information om coronaviruset

Restriktionerna pga coronaviruset påverkar i nuläget inte Expo Medicas verksamhet. Regeringens beslut 11 mars består i att inte tillåta större folksamlingar än 500 personer. Våra planerade konferenser och kurser är med god marginal under denna gräns varför vi har för avsikt att genomföra dem som planerat. Vi följer utvecklingen noga. Skulle läget förändras står vi beredda att utan dröjsmål omvärdera vårt beslut.

De konferensanläggningar vi använder har alla förstärkta hygienrutiner och medvetenheten kring problematiken som coronaviruset orsakar är hög.

Missa inget som händer! Prenumera på våra nyhetsbrev.

Konferenser

Med konferenser som Psykisk (o)hälsa, Traumadagen och Beroendedagen är vi ledande i Sverige inom det segment vi kallar hjärnans hälsa.

Kurser

Vi har ett omfattande kursprogram både inom somatik och psykiatri. Avancerad bensårskurs och Smärtlindring i livets slutskede är t ex välbesökta kurser.

Uppdrag

Vi skräddarsyr och genomför medicinska kurser, främst med landsting och regioner som uppdragsgivare. Kontakta oss om du har några frågor eller tankar.

Våra föreläsningar på SVT Kunskapskanalen

Kompetensutveckla dig nu!

Ny kunskap och fortbildning är viktigt för att organisationer och verksamheter skall fungera optimalt och nå bra resultat. Hos Expo Medica finner du ett stort utbud av kurser, kongresser och konferenser med tillhörande utställningar. Vår primära målgrupp är vårdsektorn men många gånger kan personal ur andra sektorer och också privatpersoner ha stor nytta av våra utbildningar.

Hjärtligt välkommen som deltagare!

Några av våra samarbetspartners

Aktuella kurser

07-08 apr Stockholm
Från 9 950 SEK exkl moms
10+ platser kvar
15 apr Växjö
Från 3 100 SEK exkl moms
10+ platser kvar
17 apr Malmö
Från 3 100 SEK exkl moms
10+ platser kvar
21 apr Örebro
Från 2 495 SEK exkl moms
10+ platser kvar
22 apr Stockholm
Från 3 300 SEK exkl moms
10+ platser kvar

Aktuella konferenser

09 dec Stockholm
Från 1 596 SEK exkl moms
10+ platser kvar
10 dec Stockholm
Från 1 596 SEK exkl moms
10+ platser kvar
Se vårt utbud av kurser här!

Expo Medica stöttar Mtwapa Trauma & Rehab Centre i Kenya!

Fattigdomen är en av de största utmaningarna som för tillfället står i vägen för barns rättigheter i Mombasa, Kenya. Många kenyanska barn lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) . De kan ha bevittnat/varit utsatta för våld eller övergrepp, familjen kan ha drabbats av mord eller självmord. Kunskapen bland befolkningen i Mombasa är obefintlig, på så låg nivå att man ej kan förstå att ett barn som varit utsatt för övergrepp kan bli traumatiserat. Traumatiserade barn bor även hemma eller på barnhem gömda från omvärlden.

Mtwapa Trauma- och Rehabcenter ligger utanför Mombasa i Kenya i ett område som heter Mtwapa, Kashani. Detta center är till för att rehabilitera traumatiserade flickor mellan 4-12 år. Hjälp oss gärna att göra detta möjligt så att 10 flickor till att börja med kan få en möjlighet till en ljusare framtid!

Expo Medica logotyp

Telefon/mejl
+46 8 23 73 10
info@expomedica.se

Malmökontoret
Krusegatan 19
212 25 Malmö

Stockholmskontoret
Västmannagatan 15
111 24 Stockholm