« Bakåt

Trauma hos barn och unga - hur förstår och bemöter vi dem bäst?


Kursbeskrivning

Möter du barn och unga med traumatiska bakgrunder i din vardag? Den här kursen hjälper dig att bättre förstå barnets beteende och ger dig redskap att bemöta dem på ett bra sätt.

Barn som varit med om extremt på frestande händelser påverkas psykiskt och fysiskt. Genom att tillgodose barnets behov av trygghet och hjälpa dem att hantera svåra känslor, kan mötet med barnet i det vardagliga sammanhanget som skolan eller familjehemmet, bidra till att främja nya beteenden och bättre psykisk hälsa.

Den här kursen ger dig en ökad förståelse för hur traumatiska erfarenheter påverkar barnets tolkning av omvärlden och hur traumatiska erfarenheter formar barnets sätt att reglera och hantera sina känslor. Under kursen får du också lära dig hur du kan bemöta barnen på ett traumamedvetet sätt.

Kursen omfattar en halvdag (3 tim.) och vänder sig till alla som i sin yrkesvardag möter traumatiserade barn, exempelvis socialsekreterare, lärare, familjehem, behandlingspersonal och resurspersoner. Även anhöriga till personer med traumatiska erfarenheter kan ha användning av kursen.

Programpunkter under dagen

  • Vad är trauma? Vilka olika sorters trauma kan vi möta?
  • Traumaförståelse. Vad händer vid traumatisering? Hur påverkas hjärnans utveckling av tidiga trauman?
  • Traumamedvetet bemötande. Så kan du som möter barnet eller ungdomen skapa ett tryggt sammanhang och hjälpa barn att reglera starka affekter.

Välkommen till denna viktiga dag som ger dig kunskaper som kan appliceras direkt i din yrkesroll.

Ladda ner kursinformation här>>


Målgrupp

Socialsekreterare, lärare, familjehemspersonal, behandlingspersonal och resurspersonal samt andra speciellt intresserade.

Tid

09:00 - 12:00

Pris

Standardpris 1 375 SEK exkl. moms