« Bakåt

Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD 2,5 dagar


Kursbeskrivning

Välkommen till denna digitala grundkurs i MI med inriktning på arbetet mot personer med autism och ADHD. Målet är att finna vägar att använda bärande principer i MI på ett så optimalt sätt som möjligt.

Kursen genomförs digitalt med två heldagar 6-7 maj samt en halvdag 3 juni 2024.Personer med dessa funktionsnedsättningar har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Vi behöver därför finna konstruktiva strategier i mötet, som kan göra samtalen begripliga och relevanta. Vi behöver också försöka fånga upp personens styrkor, navigera runt svårigheter och fungera som sammanhangsförklarare.

Under kursen kommer du att få grundläggande kunskap i MI samt konkreta verktyg som du kan använda direkt i ditt dagliga arbete. Målet är att kunna göra samtalen begripliga, relevanta och väcka motivation.

För att hantera de utmaningar som kan uppstå vid implementering av MI ingår ett handledningstillfälle om tre timmar (också digitalt) en dryg månad efter avslutad kurs. Till detta kurstillfälle kan du som deltagare ställa just dina frågor.

Kursen behandlar bland annat följande ämnen:
 • Introduktion till MI
 • Förhållningssätt, processer och verktyg vid MI
 • Introduktion till ADHD och autism
 • Akronymen BÖRS -bekräftelse, öppna frågor, reflektion och summeringar
 • Locka fram och förvalta förändringsprat
 • Förebygga och hantera motstånd
 • Meny - Agenda
 • Informera i dialog
 • Rättningsreflexen
 • Litteratur- och sajttips
  Deltagarantalet är begränsat till max 25 deltagare
Se en intervju med föreläsare Annika Sonnenstein>>
Ladda ner kursinformation här>>Målgrupp

Personal inom socialtjänst, psykiatri, HVB-hem, SiS-institutioner, elevhälsa, vård och omsorg och andra verksamheter som i sitt arbete möter personer 

med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD
Tid

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 5 995 SEK exkl. moms
Standardpris 5 995 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen