« Bakåt

Avancerad symtomlindring i livets slutskede


Kursbeskrivning

Smärta är vanligt i livets slutfas. Hälften av alla patienter med cancersjukdom drabbas av betydande smärtproblem. Hos patienter med avancerad cancer är andelen tre av fyra. Vid livets slutskede är det inte mindre än nio av tio.

Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom den palliativa vården, geriatriken, primärvården och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutskede. Även sjuksköterskor har stor behållning av kursen. Dagen är en fördjupning av den tidigare genomförda och mycket uppskattade kursen ”Smärtbehandling i livets slutskede.” Kursen är öppen för alla och kommer att vara givande oavsett om man gått vår tidigare kurs. 

Under förmiddagen kommer vi att fördjupa oss i olika delar av den medicinska behandlingen. Smärtlindringen har i ökad utsträckning blivit en uppgift inte endast för geriatriken och den palliativa vården utan även för primärvården och övriga specialiteter som sköter patienter i livets slutskede. Vi kommer att titta på behandlingsstrategier vid svår cancerrelaterad smärta. Vidare kommer vi att gå igenom ”Vad vi gör när ingenting hjälper” samt hur vi kan tänka och förhålla oss till cancerrelaterad kakexi. Föreläsningarna är konkreta och har tonvikten på praktisk smärt- och symtomanalys. 
Ladda ner kursinformation här >>

Målgrupp

Läkare inom palliativ vård, primärvård, geriatrik och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutskede. Även sjuksköterskor inom landsting- och kommunalvård har stor behållning av kursen.

Tid

1 dag, 09:00 - 12:00

Pris

Standardpris 1 995 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen