« Bakåt

Osteoporos - modern behandling, utredning och diagnos


Kursbeskrivning

Osteoporos är ett mycket vanligt tillstånd i Sverige, framförallt hos äldre, och risken att drabbas av frakturer ökar med stigande ålder. Antalet frakturer med koppling till osteoporos har ökat dramatiskt Omkring 70 000 frakturer som är relaterade till osteoporos inträffar årligen och till skillnad från de flesta andra stora folksjukdomarna är osteoporos gravt underdiagnostiserat och underbehandlat. SKL:s Öppna jämförelser visar att endast 14 % kvinnor med fraktur behandlas med osteoporosläkemedel inom 1 år. Orsaken är sannolikt avsaknad av fungerande frakturkedjor och bristfällig kunskap om osteoporos och frakturprevention. Här finns stora utmaningar för hälso- och sjukvården där man behöver uppmärksamma problemet på sjukhusnivå men även primärvården har en mycket viktig roll.

Program för dagen :

·      Introduktion och benbiologi

·      Epidemologi och frakturriskbedömning

·      Tolkning av bentäthetsmätning/DXA

·      Osteoporosutredning/labprover

·      Osteoporosläkemedel – grundlig genomgång

·      Läkemedelsval/uppföljning/behandlingslängd

·      Praktiska fallexempel

Ladda ner kursinformation här >>

Målgrupp

Allmänläkare, ST-läkare inom primärvården och andra speciellt intresserade som kommer i kontakt med målgruppen

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Boka tidigt pris 3 400 SEK exkl moms
Standardpris 3 800 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen