« Bakåt

Praktisk EKG-tolkning för primärvården


Kursbeskrivning

Välkommen till en fördjupningsdag i EKG-tolkning som tar sin utgångspunkt från läkarens kliniska vardag. EKG intar en central plats bland den moderna medicinens diagnostiska hjälpmedel och är i särklass den vanligaste kardiologiska undersökningsmetoden inte minst i primärvården. Registreringsproceduren är relativt enkel men tolkningen kräver djup kunskap och träning och EKG-tagningen är mycket viktig för att få korrekt EKG med så få störningar som möjligt. Trots utveckling av EKG-metoden med bland annat datorbaserad analys måste läkaren kunna tolka EKG. Ansvaret för att tolkningen är korrekt och kliniskt adekvat vilar alltid på handläggande läkare. Kursdagen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och patientfall med relevanta övningsexempel.

Kursen uppfyller för ST allmänmedicin följande:

Enligt 2008 års målbeskrivning, uppfyller delar av delmål 4 och 5.

Enligt 2015 års målbeskrivning, uppfyller delar av delmål C1, C4 och C5.

Ladda ner kursinformation här >>

Kursens mål

Syftet med dagen är att vidareutveckla och ge fördjupade kunskaper i förmågan att kunna tolka EKG för att därigenom lättare ställa rätt diagnos.

Målgrupp

Specialister och ST-läkare i allmänmedicin, samt andra specialister som vill uppdatera och fördjupa sina kliniska kunskaper i EKG-tolkning. Även speciellt intresserade sjuksköterskor har behållning av dagen.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 450 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen