Expo Medicas konferenser

I Sverige är Expo Medica sedan många år ledande inom konferenser som rör Hjärnans hälsa.

Vi har ett antal återkommande, tongivande arrangemang och våra samarbetspartners SKR, med flera organisationer säkerställer att vi har ett aktuellt program på hög nivå.

Att SVT Kunskapskanalen väljer att sända från våra konferenser är en kvalitetsstämpel vi är stolta över.

Välkommen som deltagare du också!

Våra samarbetspartners

Vuxna & psykisk hälsa

Vuxna & psykisk Hälsa är mötesplats för dig som arbetar med och för vuxna som har eller kan drabbas av psykisk ohälsa. I dagens samhälle upplevs den psykiska ohälsan hos den vuxna befolkningen som ett allt större, växande samhällsproblem. Kunskapen hos vårdgivaren behöver öka och tillägnas både offentlig sektor som privat. Vad kan vi som arbetar med vuxnas psykiska hälsa göra för att förebygga och möta denna utveckling? Här kan du och dina kollegor välja ert program bland tre parallella spår.

Traumadagen

Traumadagen är ett forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma. Det inträffar ständigt katastrofer och kriser runt om i världen som dödskjutningar, naturkatastrofer, övergrepp, krig, tortyr, flyktingproblematik, kidnappning, våld i nära och vardagliga situationer. Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Här kan du och dina kollegor välja ert program bland tre parallella spår.

Beroendedagen

Beroendedagen är ett forum för dig som arbetar med risk – missbruk och beroende. Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring, av hjärnans belöningssytem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Gårdagens problematik ser helt annorlunda ut än idag och tar sig ständigt nya uttryck i en allt mer snabbrörlig värld. Dagen tar upp olika synsätt på beroendebehandlingar och många intressanta föreläsningar om egenupplevda erfarenheter av beroendesjukdomar. Här kan du och dina kollegor välja ert program bland fyra parallella spår.

Psykisk (o)hälsa – Samhällets barn & unga

Psykisk (o)hälsa – Samhällets barn & unga är en konferens som fokuserar på barn och unga som har eller riskerar att drabbas av problem till följd av psykisk ohälsa. Det är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos samhällets barn och unga! Under två fullspäckade dagar ger vi dig möjlighet att fylla på med aktuell kunskap, nätverka med kollegor och att bredda ditt nätverk, både inom din egen yrkesroll som med närliggande professioner. Här kan du och dina kollegor välja ert program bland tre parallella spår.

Psykisk (o)hälsa – Väst

Psykisk (o)hälsa Väst är konferensen som samlar ledande expertis inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag. Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen av sin egen eller som närstående. Det är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och konferensen belyser detta viktiga ämne med ett gediget program, så att alla yrkesverksamma lättare ska kunna bemöta denna utmaning vi står inför.

Psykisk (o)hälsa – Norr

Psykisk (o)hälsa Norr är konferensen som samlar ledande expertis inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag. Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen av sin egen eller som närstående. Det är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och konferensen belyser detta viktiga ämne med ett gediget program, så att alla yrkesverksamma lättare ska kunna bemöta denna utmaning vi står inför.

Psykisk (o)hälsa – Syd

Psykisk (o)hälsa Syd är konferensen som samlar ledande expertis inom ämnet och riktar sig till alla som arbetar med psykisk ohälsa av olika slag. Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen av sin egen eller som närstående. Det är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och konferensen belyser detta viktiga ämne med ett gediget program, så att alla yrkesverksamma lättare ska kunna bemöta denna utmaning vi står inför.

Expo Medica logotyp

PCO, Professional Congress Organizer

Har ni en idé om en konferens men inte resurserna att genomföra det? Kanske har ni ett befintligt arrangemang som ni behöver hjälp med? Med vårt kunnande, erfarenhet och stora kontaktnät kan vi fungera som er partner när det gäller att arrangera konferenser och kongresser inom det medicinska området. Vi tar hand om allt från lokalbokningar och marknadsföring till delegatregistreringar, bemanning och genomförande. Välkommen att kontakta oss!

Per Persson tel 0708-59 37 52, [email protected]

Expo Medica logotyp

Krusegatan 19 A
212 25 Malmö

[email protected]