Expo Medica och SVT Kunskapskanalen

SVT Kunskapskanalens har valt att sända ut ett stort antal föreläsningar från våra konferenser.

Vi är givetvis väldigt stolta över att SVT UR Kunskapskanalen valt att dokumentera så många av våra konferenser. Du kan titta på dem genom att klicka på länkarna nedan.

Alla länkar öppnas i ett nytt fönster.

Känslosmart ledarskap

Produktionsår: 2020 | Längd: 50:00 | Arrangör: Expo Medica

För ett känslosmart ledarskap krävs både god kännedom om sina egna känslor och förmåga att se andras. Här berättar författaren och mentala tränaren Maria-Pia Gottberg mer om känslor som kan dyka upp och hur man kan förhålla sig till dem.

Interkulturell föräldrasamverkan med skolan

Produktionsår: 2020 | Längd: 40:00 | Arrangör: Expo Medica

Det är i skolan som elever, föräldrar och lärare med olika kulturella bakgrunder möts. Det ställer stora krav på lärarnas och skolans kompetens att möta elever och föräldrar från olika kulturella bakgrunder. Här berättar Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, och hur interkulturell pedagogik fungerar och hur den kan implementeras inom skolan.

Bemötande med fokus samsjuklighet

Produktionsår: 2020 | Längd: 46:00 | Arrangör: Expo Medica

Många som lever med missbruk lider också av annan mental ohälsa. Missbruket kan då vara den egna lösningen på problem som ångest och depression. Här berättar sjuksköterskan Agneta Björck om hur fokus på samsjuklighet, och att behandla de underliggande psykiska problemen, är ett effektivt sätt att hjälpa människor ur missbruk.

Att förebygga frånvaro och främja närvaro

Produktionsår: 2020 | Längd: 48:00 | Arrangör: Expo Medica

Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem och mycket resurser läggs på att få unga att gå tillbaka till skolan efter att ha varit borta en längre tid. Psykologen och handledaren Terese Österholm berättar om hur man kan förebygga problemen.

Medkänslans pedagogik, trygghet och lugn

Produktionsår: 2020 | Längd: 48:00 | Arrangör: Expo Medica

Genom att lära sig att känna igen och prata om sina egna känslor är det också lättare att förstå andra. Maria-Pia Gottberg, författare och mental tränare, berättar om pedagogik där medkänsla och självmedkänsla är i fokus.

NPF-säker skola – hur gör man?

Produktionsår: 2020 | Längd: 50:00 | Arrangör: Expo Medica

Redan i dag görs anpassningar inom skolan för att möta de behov som elever med NPF-diagnoser har. Här berättar rektor Elinor Kennerö Tonner hur man kan bygga om både organisation och lokaler för att NPF-säkra hela skolan.

Cannabis, tonårshjärnan, risker och konsekvenser

Produktionsår: 2020 | Längd: 47:00 | Arrangör: Expo Medica

Våra hjärnor är inte färdigutveckade förrän i mitten av 20-årsåldern. Sjuksköterskan Agneta Björck har tittat närmare på hur cannabis kan påverka utvecklingen i hjärnan och vad det kan få för konsekvenser.

Varför ökar den psykiska ohälsan i Sverige?

Produktionsår: 2020 | Längd: 37:00 | Arrangör: Expo Medica

Att den psykiska ohälsan ökar bland unga och dessutom kryper ner i åldrarna vet vi. Petra Löfstedt och Maria Corell, utredare på Folkhälsomyndigheten, har tittat närmare på vad som kan vara orsaken.

Att möta ilska, aggression och starka känslor

Produktionsår: 2020 | Längd: 46:00 | Arrangör: Expo Medica

Det kan vara svårt för barn att uttrycka och förstå sina känslor, och starka känslor som frustration och ilska kan ibland visa sig i aggressivitet. Här berättar författaren och mentala tränaren Maria-Pia Gottberg om hur man kan jobba med att möta aggression och ilska hos barn och unga

Upptäckt och bemötande av borderline

Produktionsår: 2014 | Längd: 31:31 | Tillgängligt till: 30 juni 2020 | Arrangör: Expo Medica

Överläkaren och psykiatrikern Martin Nilsson definierar begreppet borderline. Vilka drabbas och hur yttrar sig symptomen? Hur kan vi på bästa sätt bemöta och behandla personer med diagnosen? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm.

Inledning – jag tänker på dig

Produktionsår: 2014 | Längd: 5:47 | Tillgängligt till: 30 juni 2020 | Arrangör: Expo Medica

Susanne Rolfner Suvanto från föreningen Hjärnkoll håller ett inledningsanförande. Psykisk ohälsa är vanligt – en av fyra är drabbad, och tre av fyra är berörda; som vän, arbetskamrat eller som anhörig. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm.

Det goda mötet

Produktionsår: 2014 | Längd: 47:18 | Tillgängligt till: 30 juni 2020 | Arrangör: Expo Medica

Hur ser det goda mötet ut, och varför är vissa människor så bra på att möta människor med psykisk ohälsa medan andra misslyckas? Psykoterapeuten Daniel Frydman ger här praktiska råd om hur du kan öka din personliga styrka i mötet med psykiskt sjuka personer. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm.

I huvudet på Sveriges farligaste människor

Produktionsår: 2014 | Längd: 28:50 | Tillgängligt till: 30 juni 2020 | Arrangör: Expo Medica

Beteendevetaren Maria Bauer ställer här frågan om vad det är som motiverar och driver farligheten hos den enskilda gärningsmannen. Hon beskriver olika typer av gärningsmän och tittar på deras konfliktmönster. Genom kunskap kan vi få en ökad förståelse för våldet i dagens samhälle och för hur olika typer av aggressiva och farliga personer tänker och agerar. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm.

Expo Medica logotyp

PCO, Professional Congress Organizer

Har ni en idé om en konferens men inte resurserna att genomföra det? Kanske har ni ett befintligt arrangemang som ni behöver hjälp med? Med vårt kunnande, erfarenhet och stora kontaktnät kan vi fungera som er partner när det gäller att arrangera konferenser och kongresser inom det medicinska området. Vi tar hand om allt från lokalbokningar och marknadsföring till delegatregistreringar, bemanning och genomförande. Välkommen att kontakta oss!

Per Persson tel 0708-59 37 52, [email protected]

Expo Medica logotyp

Krusegatan 19 A
212 25 Malmö

[email protected]