« Bakåt

Cannabismissbruk och Trauma


Kursbeskrivning

Cannabis och hjärnan:En översikt med aktuell forskning och omvärldskunskap om hur cannabis påverkar tonårshjärnan och vilka konsekvenser det får för vuxenblivande

Samsjuklighet: Bakom missbruk och beroende finns det vanligen många psykiatriska diagnoser såsom personlighetsstörningar, depression, ångestsyndrom, psykoser, ADHD, trauma m.m. vilket har stor betydelse för behandlingsplanering och genomförande.

Trauma: Den kanske vanligaste samsjukligheten vid narkotika och alkoholberoende är trauma. Cannabis är ett effektivt ångestdämpande medel och används därför mycket av dem som är traumatiserade. Detta innebär att traumabehandling är särskilt angeläget när man behandlar cannabisberoende.

Lågaffektivt bemötande: Kopplingen mellan Samsjuklighet och lågaffektivt bemötande i teori och praktik. Vikten av att skapa ett förhållningssätt som ger möjlighet att kunna ge behandling för både missbruk och psykiatri samtidigt bygger på hur vi lyckas skapa möten utan skam och en upplevelse av utanförskap. Kartläggning av funktioner som avgör möjligheten att öka självkontroll i behandling.

Föreläsare:
Agneta Björck, leg. sjuksköterska och handledare i psykosocialt arbete. Verksam inom Beroendevård, Kriminalvård, Socialtjänst, Psykiatri och Skola. Arbetat med särskilt fokus på Cannabis sedan 1988 och vill skapa kunskap om samsjuklighet och lågaffektivt bemötande.

Stefan Sandström, leg psykolog och författare i egen verksamhet. Stefan har mer än 35 års erfarenhet av arbeta med beroendeproblematik. Han har arbetat på HVB för vuxna missbrukare, som terapeut, handledare och utbildare inom området.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen