« Bakåt

Dokumentation-med barnperspektiv och barnet i fokus


Kursbeskrivning

En berättelse inifrån   

Webinarium 13 oktober 2023

Sedan 2017 har Rebecca Svensson föreläst om erfarenheter från sin egen uppväxt och med utgångspunkt i sina yrkeskunskaper som socionom inom barn och familj.

Rebecca Svensson blev familjehemsplacerad första gången som treåring och lämnade sin sista placering när hon fyllde 18 år.

Med hjälp av bilder och klipp från sin egen dokumentation, tar Rebecca med åhörarna på en resa från det att hennes första placering sker vid tre års ålder fram till dess att hon fyller 18. Hon gör nedslag i olika delar av sitt liv kopplat till socialtjänstens agerande och den dokumentation som fanns. Målet med dagen är att genom att Rebecca delar med sig av sin historia, öka förståelsen för hur barn i kontakt med socialtjänsten kan tänka, känna och hantera sin situation. Hon ger sin syn på hur man kan skapa och bibehålla ett lenande barnperspektiv hela vägen, i såväl dokumentation som utredningsförfarande.

Rebecca delar med sig av sina tankar hur vi kan bemöta utsatta barn inom socialtjänsten kopplat till både egna erfarenheter men också forskning.

Dagens program består bland annat av:

  • Hur är det att läsa journaldokumentation om sig själv?
  • Vad är dokumentation?
  • Vad skriver vi, för vem skriver vi och hur skriver vi i journalanteckningar och i utredningar?
  • Vad är risk och skydd inom socialtjänsten?
  • Vad skall vi göra och vad skall vi inte göra kopplat till risk och skydd i utredningsarbete?
  • Hur skall vi dokumentera risk och skydd?

Klicka här för att se Rebecca presentera sig själv och berätta om kursens innehåll

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialtjänsten, HVB, LVU och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 150 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen