« Bakåt

Lågaffektivt bemötande i skolans värld


Kursbeskrivning

Lågaffektivt bemötande ingår i den standard som Socialstryrelsen rekommenderar för LSS verksamheter. Det fokuserar på personalens bemötande av personen och inte på själva beteendet. Metoden går ut på att undvika att bidra till en ökad konfliktnivå. Genom att personalen reglerar sina egna affekter kan de sänka stressnivån hos motparten och därmed undvika utmanande beteenden. Metoden tillämpas i huvudsak i mötet med personer som har särskilda behov/ökande sårbarhet, men har även visat sig användbar vid bemötande av personer som saknar diagnos. För att lyckas med införandet av metoden krävs därför konkreta verktyg som fungerar för personalen i verksamhetens dagliga arbete. Dessa verktyg kommer att förmedlas under denna dag.
Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Lärare, lärarassistenter, resurspersonal, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 800 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen