« Bakåt

Riskbruk, Missbruk, Beroende, Samsjuklighet


Kursbeskrivning

En dag som fokuserar på grundläggande kunskap inom riskbruk, missbruk och beroende, av Alkohol och andra droger. Belyser även problematiken kring psykisk samsjuklighet. Olika förhållningssätt, metoder och målsättningar efter individens förutsättningar. Vetenskaplig och klinisk evidens i förändringsarbetet. 

Ur kursinnehållet:

- Förekomst av olika beroendeproblem.

- Vad menar vi med riskbruk, skadligt bruk och beroende.

- Orsaker till beroende: Fysiologiska, psykologika och sociala faktorer. Kultur och tillgänglighet

- Hjärnans belöningssystem - Vad händer vid drogpåverkan och beroendeutveckling.

- Är Cannabis farligare än Alkohol? Olika berusningsmedel – olika risker.

- Vad menar vi med nätdroger?

- Tidig upptäckt – tidiga insatser?

- Missbruk och psykisk ohälsa.

- Olika förändringsprocesser.

- Självläkning?

- Evidensbaserade metoder/klinisk evidens?

- Rehabilitering/habilitering, Behandling/stöd

- Rimliga målsättningar - olika förhållningssätt, insatser och målsättningar anpassade efter omfattning av beroendet, individens kognitiva förmåga och sociala resurser.

- Samverkan mellan olika vårdgivare och med Brukarorganisationer

- Förutsättningar för samverkan

- Flytta vården till brukarna och inte tvärt om.

- Exempel från samverkans modell i Region Halland.

Ladda ner och läs mer Stockholm>>>

Ladda ner och läs mer Malmö>>>

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt dagliga arbete möter riskbrukande, missbrukande och beroende patienter/klienter.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00
Inga tillgängliga datum för den valda kursen