« Bakåt

Tema: ADHD & Autism - igår, idag och imorgon


Kursbeskrivning

Möt Sven Bölte en av landets främsta experter inom NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Vi kommer under dagen att ge en överblick av rådande kunskaps- och forskningsläge inom NPF. Vi tittar på ny forskning och viken kunskap som är på ingång.
Vi ställer oss också frågan om samhällsutvecklingen har någon påverkan för dessa tillstånd.

Ämnen som behandlas under dagen:
Autism och ADHD: igår – idag - i morgon
Konceptet NPF > Vad betyder det och vad ingår
Neurodiversitet och biomedicin – är NPF diagnoser eller egenskaper?
Diagnosmanualerna DSM-5 och ICD-11
Utvecklingen av diagnostalen, varför har de ökat?
”Transdiagnostik” – ska vi arbeta med diagnoser eller funktioner?
Könsskillnader, NPF bland flickor och pojkar
Orsaker: genetik och miljö
Komorbiditet – NPF kombinerat med psykisk och kroppslig ohälsa
Uppleva, känna och tänka vid NPF
Emotionell dysreglering
Att lägga vikt på styrkor, resurser och möjligheter - Positiv psykologi
Kunskapsbaserad insatsmeny
Indikationer för läkemedelsbehandling
Resultat av behandling (livskvalitet, funktion, personliga mål)
Vårdorganisationens och skolorganisationens betydelse
Samarbete med brukare och anhöriga

Sven Bölte medverkade nyligen i Uppdrag Gansknings program "Bokstavsbarnen"
Klicka här för en video där Sven Bölte själv redovisar innehållet i kursdagen>>

Ladda ner kursinformation här>>

Målgrupp

Personal inom socialtjänst, psykiatri, HVB-hem, SiS-institutioner elevhälsa, vård och omsorg och andra som i sitt arbete möter personer med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 1 895 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen