« Bakåt

Temadag Diabetes för vårdpersonal


Kursbeskrivning

Kursen kommer att beröra nedanstående frågor:

·      Hur bemöter du patienter som är nydiagnostiserade?

·      Hur hanterar du patienter som inte har insikt över sin sjukdom och dess komplikation?

·      Hur bemöter du patienter från andra kulturer  med bristande kunskap i svenska?

·      Hur viktig är anhörigas delaktighet i patientens hälsotillstånd?

·      Hur livsstilen kan påverka utveckling av diabetes?

·      Hur ser behandlingen ut?

·      Hur hanterar du patienter som har svårt att följa ordination?

 

Föreläsningen kommer att fokusera på:

·      Diabeteshistoria

·      Epidemilogi

·      Fysiologi

·      Skillnaden mellan typ 1 och typ 2

·      Symtom som förekommer vid hyperglykemi respektive hypoglykemi

·      Stress och diabetes

·      Diabeteskomplikation

·      Kost

·      Fysisk aktivitet

·      Behandling

·      Hur kultur och religion påverkar behandlingen.

Ladda ner kursinformation här >>

Kursens mål

 Syftet med dagen är att ge fördjupad kunskap om diabetes och höja kompetensen bland vårdpersonal.

Målgrupp

 Distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:30 - 15:30

Pris

Standardpris 2 300 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen