« Bakåt

Temadag idrottsskador - Fotboll


Kursbeskrivning

 

Kursen kommer innehålla information om vanligt förekommande skador, så som fotledsstukning, knäskador och muskel-/senskador. Skador i laget stör speltaktiken, skapar osäkerhet samt ger den drabbade en känsla av utanförskap. Forskning visar att lag som förmår att hålla sina spelare friska och har få frånvarodagar på grund av skador har större framgång och en bättre placering i tabellen, både på elit- och amatörnivå.

Skador är vanligare förkommande hos ungdomar och kan vid bristfälligt omhändertagande medföra en förlorad talang och karriär. Idrottsspecifikt förebyggande program för att förbättra styrka, rörlighet och koordination är en effektiv metod för att minimera skaderisken. Trots detta kan olyckan vara framme. Syftet med denna föreläsning är därför att förmedla kunskap om vikten av ett akut omhändertagande, enklare tejpningar, skadeförebyggande träning, åtgärder och rehabilitering. Slutligen kommer vi att diskutera hur vi skall tänka när en spelare skall återgå till träning eller match efter skada.
Ladda ner kursinformation här >>

 

 

Kursens mål

Syftet med denna föreläsning är att förmedla kunskap om vikten av akut omhändertagande, enklare tejpningar, skadeförebyggande träning, åtgärder och rehabilitering. Varmt välkomna till en kurs för lagets bästa. 

Målgrupp

Tränare, ledare och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 17:00 - 20:00

Pris

Standardpris 895 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen