« Bakåt

Trauma i skolans värld - Hur man ser och förstår trauma hos barn och ungdomar


Kursbeskrivning

Hur ser man och förstår trauma hos barn och ungdomar.?
Det är vanligt med trauma bland flyktingungdomar, men det är inte enda gruppen som är traumatiserad. Andra vanliga grupper med trauma är barn till missbrukare, psykiskt sjuka och kriminella, samt de barn som själva påbörjat missbruk eller kriminalitet.
Om man inte har grundläggande kunskaper om trauman kan man heller inte förstå dessa elever, vilket leder till ständiga konflikter, oro i klassrum och på skolgård samt utagerande beteenden. På elevvårdskonferenser riskerar man att ta felaktiga och mycket negativa beslut. Detta är sådant som förbättras av att man her en grundläggande förståelse för hur trauma fungerar.
Syftet med dagen är att bidra till en traumainformerad skola.
Ladda ner program här>>

OBS ! Alternativ Webbkurs
Om det på grund av pandemin inte går att genomföra kursen på plats kommer den att sändas via webben.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, rektorer, skolsköterskor, kuratorer och andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 3 100 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen