« Bakåt

Traumatisering hos barn


Kursbeskrivning

Välkommen till en workshop-baserad utbildningsdag om traumafokuserade insatser till barn och deras föräldrar och andra viktiga vuxna. Workshopen utgår från en nyskriven bok – Traumatisering hos barn – en handbok (Natur & Kultur, 2018)

Uttrycket ”Väck den björn som sover!” finns etablerat i många kulturer och beskriver vår rädsla att göra ont värre och omedelbara impuls att undvika obehag och ångest. Det kan kännas oerhört skönt i stunden att slippa prata om det som gör ont och känns tungt, men i längden är det knappast till hjälp. Modern traumaforskning visar att det som barn är mest hjälpta av efter övergrepp och våldsupplevelser är ett varmt och rakt förhållningssätt som inte väjer för svåra känslor. I praktiken innebär det att professionella som möter traumatiserade och utsatta barn inte ska smyga tyst förbi. I stället bör björnen nämnas vid namn och barnet få stöd i att närma sig minnet, ett steg i taget, under bästa tänkbara förutsättningar.

Utbildningsdagen ger dig svar på frågor om traumatisering och dess påverkan på hjärnan, rekommenderade metoder för bedömning och traumafokuserad behandling. Under dagen får du öva konkreta metoder för att arbeta med inre stabilisering och hur vi bäst bemöter barn och närmar oss frågor om våld och övergrepp, något som ofta är en förutsättning för en fortsatt gynnsam utveckling för utsatta barn. Du får också inspiration till arbete med föräldrar och andra viktiga vuxna och hur de bäst kan stötta.

Alla deltagare får boken Traumatisering hos barn – en handbok (Värde 429 kr)


Ladda ner och läs mer >>>

Föreläsare: Sofia Bidö, leg psykolog och leg psykoterapeut idag verksam på Rädda Barnens centrum för stöd och behandling, Poa Samuelberg, leg psykolog ochleg psykoterapeut idag verksam på Barnafrid – kunskapscentrum om våld mot barn och Moa Mannheimer, leg psykolog. Alla tre har lång och gedigen erfarenhet av traumabehandling och metodutveckling bla inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP Stockholms specialiserade traumaenhet).

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal inom primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och elevhälsa samt till personal vid olika boenden för unga, som möter barn och föräldrar efter traumatiserande upplevelser.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen