« Bakåt

Våldsutsatthet & traumatisering hos missbrukande kvinnor


Kursbeskrivning

Utbildningsdagen syftar till att ge förståelse för de komplexa sambanden mellan våldsutsatthet, patriarkala strukturer, missbruk och trauma som är vanliga för missbrukande kvinnor, samt för hur man kan hjälpa dem att komma bort från misshandelsrelationer.

Programpunkter som kommer beröras under denna

fördjupningsdag:

 

- Missbrukarvärlden och de patriarkala strukturerna

- Missbrukets orsaker

- Anknytningsproblem och missbruk

- Olika typer av missbruk och underliggande orsaker

 - Droger, alkohol och mediciner

 - Sexmissbruk

 - Matmissbruk

 - Andra typer av missbruk

- Dubbeldiagnos

- Mäns våld mot kvinnor

- Det sadistiska konfliktschemat – makt, kontroll och

svartsjuka

- Traumat/PTSD / Komplexa trauman

- Komplext trauma och missbruk

- Trauma, missbruk och utagerande:

 - våld och ilska, drogsug, sexuellt utagerande, impulser,

självskadebeteenden

- Hur man kan hjälpa kvinnor bort från misshandlande män och misshandelsrelationer

Ladda ner kursinformation här>>

Föreläsare:

Stefan Sandström är leg psykolog.

Han arbetar med beroendeproblematik i Sverige och Finland och har mer än 30 års erfarenhet, personligen och som utbildare och handledare. Stefan har också lång erfarenhet av handledning inom socialtjänsten, bl a på kriscentrum för kvinnor och skyddade boenden för kvinnor.

 

Målgrupp

Denna utbildningsdag är avsedd till alla dem som genom sitt arbete kommer i kontakt med sådana kvinnor inom socialtjänst, psykiatri, på hvb-hem, boenden, kvinnojourer m.m.

 

Tid

1 dag, 09:30 - 16:00

Pris

Pris 2 995 SEK exkl. moms
Standardpris 2 995 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen