« Bakåt

Varningssignaler och stresshantering


Kursbeskrivning

Stress är ett utbrett och växande problem i dagens samhälle och som är en av flera faktorer som påverkar den psykiska hälsan. Hur kan du lokalisera dina stressfaktorer? Hur minskar du stressnivån? Och hur kan du bäst återhämta dig?

Ladda ner kursinbjudan här

Kursens mål

Under kursen får du lära dig mer om vad stress är och hur den påverkar oss psykisk, fysisk och beteendemässigt både på kort och lång sikt. Du får lära dig känna igen de varningssignaler som du behöver se upp med och att identifiera de möjligheter till återhämtning som finns i ditt liv. Vidare kommer du att få öva på en rad tekniker hämtade från bland annat Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i syfte att hantera stress och prioritera återhämtning på ett bättre sätt

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som utsätts för stressfaktorer eller upplever varningssignaler i din arbetsroll, kanske även i kombination med ditt privatliv.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen