Mars, 2020

26Mar10:3011:20Seminariepass 1

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Autism – varför är diagnosen så vanlig?

Från att ha varit mycket sällsynta för 20 – 30 år sedan har autismdiagnoserna ökat lavinartat i antal. Vad menas egentligen med autism, och har antalet personer med autism verkligen ökat? Vilka faktorer kan ligga bakom en ökning?

Föreläsare: Lena Nylander, psykiater, med dr

Att bygga relationer till patienterna

Många människor med psykiska problem har det svårt med sina relationer. För att möta dem på ett effektivt sätt i behandlingsarbetet krävs att man kan lägga en god grund för samarbetet i relationen till klient/patient. Detta hjälper hen att stanna kvar i behandlingen och kan sedan också vara en grund för att skapa tillitsfulla relationer utanför behandlingen.
I föreläsningen visas fyra olika mönster med varierande funktionalitet, och hur dessa lämpligen kan bemötas.

Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Våga fråga! del 1

Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft?

Genom en interaktiv workshop går vi igenom fakta och myter om självmord. Du lär dig känna igen varningstecken på psykisk ohälsa och genom bikupor och samtalsövningar får du öva dig i hur du kan agera när någon har det svårt. Du får med dig kunskaper i att hålla motiverande samtal, konkreta råd på hur du kan följa upp och hur du lotsar rätt.

Föreläsare: Camilla Rosenkvist, utbildningssamordnare, Suicide Zero