Mars, 2020

25Mar10:3011:20Seminariepass 1

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

ADHD hos vuxna – utredning och diagnostik

– ADHD hos vuxna
– Utredning enligt evidens och beprövad erfarenhet

Föreläsare: Else Waaler, leg. psykolog & specialist i neuropsykologi, Waaler KBT & Neuropsykiatri AB

Den mörka triadens personlighetssyndrom, del 1

Om konsekvenserna av att växa upp med känslokalla och föräldrar men också om hur samhället kan bemöta dessa barn och deras dysfunktionella familjer.
Seminariet vänder sig främst till dig som i din profession på olika sätt möter föräldrar som har personlighetsstörningsdrag ur det man brukar kalla för den mörka triaden – narcissism, psykopati och machiavellism. Därtill ofta emotionell instabilitet. Barn som växer upp med föräldrar med sådana personlighetsstörningsdrag beskriver ofta i vuxen ålder hur samhällets naivitet och brist på kunskap om problematiken ytterligare blir en traumatisk upplevelse. Hur kan vi upptäcka vad som pågår i dessa familjer och hur kan vi hjälpa barnen? Hur kan socialtjänsten identifiera och bemöta dessa föräldrar i en vårdnadstvist? Hur hjälper vi barnet på bästa sätt och hur stöttar vi den andre föräldern? Hur hanterar vi de känsloreaktioner som väcks inom oss själva? Nyckeln är att skaffa sig kunskap om problematiken och få konkreta verktyg i hur vi bör agera i dessa manipulativa maktspel.
Förutom att seminariet innehåller teoretisk kunskap om ämnet så kommer ni även att få träffa en kvinna som berättar hur det var att växa upp med narcissistiska och psykopatiska föräldrar. Kvinnan föredrar att i denna presentation av seminariet vara anonym p g a den dysfunktionella familjedynamiken.

Föreläsare: Helena Bingham, legitimerad psykolog med både psykodynamisk (PDT) och kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT) samt specialiserad på djupgående terapeutisk behandling. En anonym kollega till Helena som förutom att vara ett vuxet barn till narcissistiska och psykopatiska föräldrar även har varit yrkesverksam inom socialtjänsten i arbetet med att hjälpa utsatta barn och arbetar numera som högskoleadjunkt på socionomprogrammet.

Multimodal behandling av utmattningssyndrom, del 1

Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den främsta anledningen till sjukskrivning bland både män och kvinnor. Utmattningssyndrom är en av de diagnoser som kan följa på långvarig stress utan återhämtning. Under föreläsningen får du ta del av vad utmattningssyndrom är, hur det utvecklas över tid, vad som kännetecknar de olika faserna och vilka multidisciplinära insatser som kan användas i behandlingen och rehabiliteringen.

Föreläsare: Giorgio Grossi, beteendevetare, leg. psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi