Mars, 2020

26Mar11:3012:20Seminariepass 2

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Autism plus

Många som har autism har också andra problem, till exempel psykisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning, eller båda. Hur yttrar sig psykisk sjukdom hos personer med autism, och hur behandlas den?

Föreläsare: Lena Nylander, psykiater, med dr

Behandling av missbruk utifrån ett genusperspektiv

Kvinnors underordning är mer betonad i missbrukarvärlden än kanske någon annan stans i samhället. De är också i minoritet då männen är ca: 75 % av dem som missbrukar substanser. Därför blir det lätt som det ofta blivit i sjukvården att behandlingen normeras mest efter män och att det kvinnliga perspektivet tappas bort. Kvinnornas förhållande till männen i den här subkulturen är bland det som är mest problematiskt och mest behöver behandlas för att man ska uppnå full rehabilitering. Medan normala kvinnor löper 50 % mindre risk än män att utsättas för våld är det stora flertalet kvinnor med substansmissbruk utsatta för fysiskt och psykiskt våld.

Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Våga fråga! del 2

Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft?

Genom en interaktiv workshop går vi igenom fakta och myter om självmord. Du lär dig känna igen varningstecken på psykisk ohälsa och genom bikupor och samtalsövningar får du öva dig i hur du kan agera när någon har det svårt. Du får med dig kunskaper i att hålla motiverande samtal, konkreta råd på hur du kan följa upp och hur du lotsar rätt.

Föreläsare: Camilla Rosenkvist, utbildningssamordnare, Suicide Zero