Mars, 2020

26Mar13:2014:10Seminariepass 3

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

När läkemedel inte räcker – nytt från nationella riktlinjer för psykosvård

 

Föreläsare: Lena Flyckt, psykiater, docent & forskargruppsledare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Inställt spår!

Svåra beteendeproblem och hur du kan bemöta dem

I arbetet med personer med svåra beteendeproblem kan det lätt uppstå situationer där det är svårt att veta hur en ska göra eller säga. Med utgångspunkt i hur vi kan förstå beteenden kommer vi titta på verktyg att använda oss av bemötandet.

Föreläsare: Benjamin Lassebro, psykolog, Psykologpartners