Mars, 2020

26Mar13:2014:10Seminariepass 3

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

När läkemedel inte räcker – nytt från nationella riktlinjer för psykosvård

 

Föreläsare: Lena Flyckt, psykiater, docent & forskargruppsledare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Aktuellt om samsjuklighet mellan beroende och psykisk ohälsa – svenska utredningar, samverkan och metoder

Vi går igenom utredningar där du får del av länsöverenskommelserna från 2013 och hur arbetet har gått fram tills nu samt Socialstyrelsens kartläggning av samsjuklighet och förslag till samverkan. Vad är resultaten och vad säger forskningen kring metodval?

Föreläsare: Agneta Öjehagen, professor emerita, socionom och leg psykoterapeut, Lunds universitet

Svåra beteendeproblem och hur du kan bemöta dem

I arbetet med personer med svåra beteendeproblem kan det lätt uppstå situationer där det är svårt att veta hur en ska göra eller säga. Med utgångspunkt i hur vi kan förstå beteenden kommer vi titta på verktyg att använda oss av bemötandet.

Föreläsare: Benjamin Lassebro, psykolog, Psykologpartners