Mars, 2020

25Mar13:2014:10Seminariepass 3

Information

Kommentar: Välj mellan 3 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera att vissa pass är uppdelade i del 1, del 2, osv. Detta innebär att de hör ihop och att föreläsningen fortsätter.

Personlighets betydelse vid psykiatrisk diagnostik

Personlighetsdrag och personlighetssyndrom kan påverka den diagnostiska processen. Genomgång av hur man definierar personlighet ur ett psykiatrisk perspektiv och de vanligaste modeller för det samt vilken betydelse olika “traits” och syndrom kan ha vid den psykiatriska bedömningen.

Föreläsare: Ioannis Kouros, specialist i psykiatri, Akademiska sjukhuset

Beroende som folkhälsoproblem och som psykiatrisk diagnos, del 1

Beroende är en del av de mänskliga villkoren och det finns såväl goda som destruktiva beroenden. Vi är beroende av relationer, trygghet, rutiner, vanor och traditioner. Om man av olika skäl inte har förmåga eller har getts möjlighet att hitta en god balans mellan beroende och autonomi kan det skapa ett tomrum som riskerar att fyllas med beroende av droger, häftiga upplevelser och självskadebeteenden. I allt beroende finns sociala, psykologiska och fysiologiska aspekter.

– Likheter och skillnader mellan olika beroenden.
– Samsjuklighet mellan alkohol och drogberoende, psykisk problematik samt spel- och ätstörningar
– Vikten av bedömning av funktionsnivå och personlighetsdrag
– Skillnaden mellan habilitering och rehabilitering – vem behöver vad och i vilket skede?

Föreläsare: Sven-Eric Alborn,psykolog, psykoterapeut och utvecklingsledare på Psykiatriförvaltningen, Region Halland

Känslor som kraft eller hinder

Känslor är ständigt närvarande i våra liv, och fördjupar vår upplevelse av livet. Känslor ger oss kraft och driv att genomföra saker som är viktiga för oss. Men ibland blir känslor till hinder, och bromsar, försvårar eller förlamar oss. Då kan man vara hjälpt av känsloregleringsstrategier. Känsloreglering kan hjälpa oss förstå och hantera även våra mest smärtsamma känslor och därigenom även oss själva.
Psykologen och forskaren Hanna Sahlin berättar om känslor utifrån sin bok ”Känslor som kraft eller hinder. En handbok i känsloreglering”.

Föreläsare: Hanna Sahlin, med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Karolinska Institutet