Psykisk (o)hälsa Väst: Utställarinformation

Besöksprofil
Vårdpersonal, psykiatriker, sjuksköterskor, läkare, terapeuter, kurator, behandlingshem, anställda inom kommun och landsting, biståndshandläggare, socialtjänst, primärvård, diakoner, präster, politiker, tjänstemän, kriminalvård, öppen- och sluten psykiatri, rättspsykiatri, försäkringskassan, arbetsförmedlingar, privata aktörer, enhetschefer, verksamhetschefer, krishanterare, utbildningar, fackförbund, organisationer, missbruksenheter, beroendecentrum.

Monterplats
Montrarna ligger i direkt anslutning till föreläsningssalarna, för- och eftermiddagsfika och lunch serveras bland utställarna. Utställare äter lunch ca 30 minuter innan.

Pris
15 500 kr ex. moms. Samtliga utställare presenteras med logotype och länk på konferensen hemsida. Utställare presenteras med företagsnamn i det tryckta programmet. Ett bord, två stolar, trådlöst internet, el, en person i monter per dag samt för- och eftermiddagsfika och lunch ingår.

Lokal: Scandic Rubinen, Göteborg

Kontakt: [email protected], telefon 08-23 73 10.

Intresseanmälan - Psykisk Ohälsa Väst

Expo Medica logotyp

Krusegatan 19 A
212 25 Malmö

[email protected]