Vuxna & Psykisk Hälsa
Välkommen åter 2023

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till kursen.

Information

Tider, plats och pris.

I dagens samhälle upplevs den psykiska ohälsan hos den vuxna befolkningen som ett allt större, växande samhällsproblem. Kunskapen hos vårdgivaren behöver öka och tillägnas både offentlig sektor som privat.

Attityder behöver förändras, att ha ett ”psykiskt funktionshinder” behöver inte innebära att man inte är arbetsför, likaväl som det kan innebära just det! Personer med psykisk funktionsnedsättning behöver ett individanpassat stöd av psykiatrin, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att stanna kvar i och komma ut i arbetslivet. Därför är det av yttersta vikt att dessa parter samarbetar i en gemensam plattform och att vårdgivaren ges förutsättningar av berörda myndigheter och organisationer.

Nästa fråga är hur vi handskas med den grupp personer som inte kan arbeta på grund av psykiskt funktionshinder? Här spelar ”vuxenpsykiatrin” och vårdarens erfarenhet en viktig roll för kreativa och konstruktiva lösningar som är praktiskt genomförbara för individen.

Oklarheter mellan samhället, psykiatrin och vårdcentralens verksamhet leds framåt av ekonomisk, politisk, administrativ, logistisk och evidensbaserat kunnande och erfarenhet men räcker det? Vad kostar det samhället när många ”missförstådda” vårdsökande vuxna väljer missbruk, kriminalitet eller självmord som sista utväg? Vad kan vi som arbetar med vuxnas psykiska hälsa göra för att förebygga och möta denna utveckling?

Med denna konferens vill vi inspirera, utbilda och belysa goda exempel. Under denna fullspäckade dag erbjuder vi dig och dina kollegor inspirerande föreläsningar med de främsta experterna inom detta område. Du väljer själv ditt eget program bland tre parallella spår.

Varmt välkommen önskar vi på Expo Medica.

Expo Medica logotyp

Krusegatan 19 A
212 25 Malmö

[email protected]