Vuxna & psykisk hälsa

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till kursen.

Information

Tider, plats och pris.

Program webbkonferens 15 april

Du kan välja mellan spåren hur du vill under konferensen. Start med information kl 09.00, välkomna!

Spår 1

09.05 – 09.55 Plenum
En rapport om konsekvenser av pandemin på folkhälsan
Hillevi Busch utredare, fil.dr Folkhälsomyndigheten
9.55-10.00 frågor

10.00 Paus

10.10
Psykisk ohälsa vid förvärvade kognitiva svårigheter mot bakgrund av sjukdom / skada i nervsystemet
Diana Lorenz, kurator, Tema Neuro – avd. vuxenneurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

11.00 Paus

11.10
Autism – varför är diagnosen så vanlig?
Lena Nylander överläkare psykiatri, Lunds universitet

12.00 Lunch

13.00
Autism plus
Lena Nylander överläkare psykiatri, Lunds universitet

13.50  Paus

14.05
Tre typer av självskadebeteenden, del 1
Stefan Sandström, leg.psykolog och sociolog

14.55 Paus

15.05
Tre typer av självskadebeteenden, del 2
Stefan Sandström, leg.psykolog och sociolog

15.55 Avslutande ord och info

16.00 Slut

Spår 2

09.05 – 09.55 Plenum
En rapport om konsekvenser av pandemin på folkhälsan
Hillevi Busch utredare, fil.dr Folkhälsomyndigheten
9.55-10.00 frågor

10.00 Paus

10.10
Den mörka triadens personlighetssyndrom, del 1
Helena Bingham leg.psykolog

11.00 Paus

11.10
Den mörka triadens personlighetssyndrom, del 2
Helena Bingham leg.psykolog

12.00 Lunch

13.00
Spel om pengar, samsjuklighet, suicidalitet, behandling.
Anders Håkansson, överläkare och professor i beroendemedicin, Lunds universitet

13.50  Paus

14.05
Beroende som folkhälsoproblem och som psykiatrisk diagnos, del 1
Sven-Eric Alborn, leg.psykolog, leg. psykoterapeut

14.55 Paus

15.05
Beroende som folkhälsoproblem och som psykiatrisk diagnos, del 2
Sven-Eric Alborn, leg.psykolog, leg. psykoterapeut

15.55 Avslutande ord och info

16.00 Slut

Spår 3

09.05 – 09.55 Plenum
En rapport om konsekvenser av pandemin på folkhälsan
Hillevi Busch utredare, fil.dr Folkhälsomyndigheten
9.55-10.00 frågor

10.00 Paus

10.10
Känslor som kraft eller hinder
Hanna Sahlin, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

11.00 Paus

11.10
Svåra beteendeproblem och hur du kan bemöta dem
Therese Allvar leg.psykolog

12.00 Lunch

13.00
Förebygga suicid – psykisk ohälsa bland äldre
Susanne Rolfner Suvant, leg. sjuksköterska inriktning psykiatri, fil.mag i hälsopedagogik.

13.50  Paus

14.05
Behandling av antisocialt personlighetssyndrom – del 1
Dan Wetterborg, psykolog, Karolinska Institutet. Dan berättar om sina erfarenheter av behandling av personer med antisociala beteendeproblem i psykiatrisk öppenvård. Kan vi hjälpa denna grupp? Och hur? .

14.55 Paus

15.05
Behandling av antisocialt personlighetssyndrom – del 2
Dan Wetterborg, psykolog, Karolinska Institutet. Dan berättar om sina erfarenheter av behandling av personer med antisociala beteendeproblem i psykiatrisk öppenvård. Kan vi hjälpa denna grupp? Och hur? .

15.55 Avslutande ord och info

16.00 Slut

Till anmälan – klicka här
Expo Medica logotyp

Krusegatan 19
212 25 Malmö

Tel +46 8 23 73 10 • info@expomedica.se