traumadagen-hem2018-10-23T06:26:30+02:00
Traumadagen

Traumadagen den 11 september 2019

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till Traumadagen.

Information

Tider, plats och pris.
Traumadagen är ett forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma. Det inträffar ständigt katastrofer och kriser runt om i världen som dödskjutningar, naturkatastrofer, övergrepp, krig, tortyr, flyktingproblematik, kidnappning, våld i nära och vardagliga situationer.

Huvuddelen av en befolkning (60-80%) kommer att exponeras för potentiellt traumatiska händelser under sin livstid. Ordet trauma har sitt ursprung i grekiskan och med begreppet psykiskt trauma berättas att psyket har skadats.

En krisprocess är ett plågsamt tillstånd utöver individens normala reaktion på onormala omständigheter. En del av de människor som upplevt en traumatisk händelse får också fortsatta problem i form av psykisk ohälsa.

Vad gör kommuner, landsting och samhället i övrigt för att minimera den psykologiska stress som uppkommer i samband med ett trauma och krissituation? Går det att preventivt undvika negativt utfall efter stressfulla livshändelser och vilken roll spelar media i en krissituation?

Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade.

Med denna konferens vill vi inspirera, utbilda och belysa goda exempel. Du väljer själv ditt eget program bland fyra parallella spår.

Varmt välkommen önskar vi på Expo Medica.

Utställare A-Ö

För press

För utställare

Hitta till konferensen

Välkommen till Traumadagen den 11 september 2019 

Registrering sker från klockan 08.00. Den gemensam invigningen hålls klockan 09.00 och kursen beräknas avslutas ca 16.20.

Mer information om tid, plats och pris

Kommunikationer till konferenslokalen

Det är enkelt att hitta till 7A Odenplan där tunnelbanan bara ligger några få meter bort.

Läs mer på 7A’s hemsida
Expo Medica logotyp

Telefon/mejl
+46 8 23 73 10
info@expomedica.se

Malmökontoret
Krusegatan 19
212 25 Malmö

Stockholmskontoret
Västmannagatan 15
111 24 Stockholm

X