Traumadagen
Vi återkommer inom kort med information om nästa konferens.

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till Traumadagen.

Information

Tider, plats och pris.
Traumadagen är ett forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma. Det finns många olika typer av händelser som kan leda till ett potentiellt psykiskt trauma.

Huvuddelen av en befolkning (60-80%) kommer att exponeras för potentiellt traumatiska händelser under sin livstid. Ordet trauma har sitt ursprung i grekiskan och med begreppet psykiskt trauma berättas att psyket har skadats.

Psykisk trauma kan handla om en bilolycka, rånförsök, en naturkatastrof eller dödsfall. Psykologiska trauman kan även uppstå hos människor som tvingas leva under svår stress, till exempel i krigssituationer eller i familjer med våld i hemmet. Ibland räcker det att bara bevittna en händelse.

En krisprocess är ett plågsamt tillstånd utöver individens normala reaktion på onormala omständigheter. En del av de människor som upplevt en traumatisk händelse får också fortsatta problem i form av psykisk ohälsa.

Vad gör kommuner, landsting och samhället i övrigt för att minimera den psykologiska stress som uppkommer i samband med ett trauma och krissituation? Går det att preventivt undvika negativt utfall efter stressfulla livshändelser och vilken roll spelar media i en krissituation?

Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade. Med denna konferens vill vi inspirera, utbilda och belysa goda exempel. Du väljer själv ditt eget program bland tre parallella spår.

Varmt välkommen önskar vi på Expo Medica.

Utställare A-Ö

För press

För utställare

Välkommen till Traumadagen i september 2022. 

Registrering sker från klockan 08.00. Den gemensam invigningen hålls klockan 09.00 och konferensen beräknas avslutas ca 16.30

Mer information om tid, plats och pris
Expo Medica logotyp

Krusegatan 19 A
212 25 Malmö

[email protected]