Traumadagen

Traumadagen den 9 december 2020

Ett axplock ur programmet:

Peer-to-Peer och andra nyckelfaktorer som stöd för överlevare

Sexuella övergrepp på barn är vanligt och får svåra och långsiktiga konsekvenser för såväl individ som samhälle.
Överlevare från sexuella övergrepp i barndomen med CPTSD och andra diagnoser behöver ofta stöd både före, under och efter den specialiserade behandling som många gånger är nödvändig.
Rise är Sveriges äldsta och största stödförening för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn – och nu söker stöd som vuxna. Sedan starten 1981 har föreningen arbetat fram nyckelfaktorer som vi ser varit en förutsättning för vår hållbarhet och långsiktighet. Det har i sin tur bidragit till de erfarenhetsbaserat stöd – från en utsatt till en annan – som varit värdefullt för tiotusentals överlevare.
Föreläsare: Maria Woglinde, projektledare, verksamhetsutveckling. Stödperson på Rise

Traumamedveten omsorg – viktiga vuxna gör skillnad för barn som upplevt svåra påfrestningar och trauma

Många barn och unga i utsatta livssituationer behöver bearbetande traumabehandling, men forskning visar att en stor del av stabilisering återhämtning och läkning kan ske utanför terapirummet i barnets vardagsmiljö och i relationer med viktiga vuxna som inte är terapeuter, t ex föräldrar, familjehemsföräldrar, behandlingsassistenter, lärare, tränare och andra. Föreläsningen presenterar och ger konkreta exempel på hur situationer och relationer förändrats efter det att viktiga vuxna gemensamt börjat bemöta barn och unga med ett Traumamedvetet förhållningssätt.
Föreläsare: Lovisa Bonerfält, socionom, psykoterapeut och TMO-utbildare på Rädda Barnen

Vikten av rätt bemötande när du möter människor i kris

Föreläsare: Charlotte Thorup Svedenlöf, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, chef för Kris- och katastrofpsykologi i Region Stockholm

Psykologisk tolerans utifrån ett Interkulturellt perspektiv

Hur du kan bemöta och förhålla dig till en individ vars nervsystem blivit kidnappat av trauma. Vilka relgeringsstöd främjar resiliensen hos en traumatiserad indvid?
Föreläsare:  Jalil Amin, leg.psykolog, certifierad EMDR terapeut. Flyktingtraumaenheten, Region Gävleborg

Behandling för skam, sexuellt destruktiva beteenden och PTSD pga barndomsövergrepp

Många kvinnor och unga kvinnor som lever i destruktiva relationer, missbruk, sexuellt självskadande, prostitution och stor psykisk ohälsa behöver en sammansatt och multimodal behandling som riktar in sig på alla. Föreläsningen kommer ge dig kunskap om komplex PTSD, hur man konkret kan jobba med skam och riskbeteenden för återtraumatisering hos personer med stor utsatthet och komplex problematik.
Föreläsare: Johan Wetterlöv, leg. psykoterapeut (KBT)

Hedersrelaterat våld och våld i nära relationer

Föreläsare: Camilla Starck, överläkare i psykiatri

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till Traumadagen.

Information

Tider, plats och pris.
Traumadagen är ett forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma. Det finns många olika typer av händelser som kan leda till ett potentiellt psykiskt trauma.

Huvuddelen av en befolkning (60-80%) kommer att exponeras för potentiellt traumatiska händelser under sin livstid. Ordet trauma har sitt ursprung i grekiskan och med begreppet psykiskt trauma berättas att psyket har skadats.

Psykisk trauma kan handla om en bilolycka, rånförsök, en naturkatastrof eller dödsfall. Psykologiska trauman kan även uppstå hos människor som tvingas leva under svår stress, till exempel i krigssituationer eller i familjer med våld i hemmet. Ibland räcker det att bara bevittna en händelse.

En krisprocess är ett plågsamt tillstånd utöver individens normala reaktion på onormala omständigheter. En del av de människor som upplevt en traumatisk händelse får också fortsatta problem i form av psykisk ohälsa.

Vad gör kommuner, landsting och samhället i övrigt för att minimera den psykologiska stress som uppkommer i samband med ett trauma och krissituation? Går det att preventivt undvika negativt utfall efter stressfulla livshändelser och vilken roll spelar media i en krissituation?

Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade. Med denna konferens vill vi inspirera, utbilda och belysa goda exempel. Du väljer själv ditt eget program bland tre parallella spår.

Varmt välkommen önskar vi på Expo Medica.

Utställare A-Ö

För press

För utställare

Välkommen till Traumadagen den 9 december 2020 

Registrering sker från klockan 08.00. Den gemensam invigningen hålls klockan 09.00 och konferensen beräknas avslutas ca 16.30

Mer information om tid, plats och pris
Expo Medica logotyp

Telefon/mejl
+46 8 23 73 10
info@expomedica.se

Malmökontoret
Krusegatan 19
212 25 Malmö

Stockholmskontoret
Västmannagatan 15
111 24 Stockholm