Traumadagen

Traumadagen: Program

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till Traumadagen.

Information

Tider, plats och pris.

Ett axplock ur programmet 9 december:

Fullständigt program presenteras senare.

Peer-to-Peer och andra nyckelfaktorer som stöd för överlevare

Sexuella övergrepp på barn är vanligt och får svåra och långsiktiga konsekvenser för såväl individ som samhälle.
Överlevare från sexuella övergrepp i barndomen med CPTSD och andra diagnoser behöver ofta stöd både före, under och efter den specialiserade behandling som många gånger är nödvändig.
Rise är Sveriges äldsta och största stödförening för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn – och nu söker stöd som vuxna. Sedan starten 1981 har föreningen arbetat fram nyckelfaktorer som vi ser varit en förutsättning för vår hållbarhet och långsiktighet. Det har i sin tur bidragit till de erfarenhetsbaserat stöd – från en utsatt till en annan – som varit värdefullt för tiotusentals överlevare.
Föreläsare: Maria Woglinde, projektledare, verksamhetsutveckling. Stödperson på Rise

Traumamedveten omsorg – viktiga vuxna gör skillnad för barn som upplevt svåra påfrestningar och trauma

Många barn och unga i utsatta livssituationer behöver bearbetande traumabehandling, men forskning visar att en stor del av stabilisering återhämtning och läkning kan ske utanför terapirummet i barnets vardagsmiljö och i relationer med viktiga vuxna som inte är terapeuter, t ex föräldrar, familjehemsföräldrar, behandlingsassistenter, lärare, tränare och andra. Föreläsningen presenterar och ger konkreta exempel på hur situationer och relationer förändrats efter det att viktiga vuxna gemensamt börjat bemöta barn och unga med ett Traumamedvetet förhållningssätt.
Föreläsare: Lovisa Bonerfält, socionom, psykoterapeut och TMO-utbildare på Rädda Barnen

Vikten av rätt bemötande när du möter människor i kris

Föreläsare: Charlotte Thorup Svedenlöf, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, chef för Kris- och katastrofpsykologi i Region Stockholm

Psykologisk tolerans utifrån ett Interkulturellt perspektiv

Hur du kan bemöta och förhålla dig till en individ vars nervsystem blivit kidnappat av trauma. Vilka relgeringsstöd främjar resiliensen hos en traumatiserad indvid?
Föreläsare:  Jalil Amin, leg.psykolog, certifierad EMDR terapeut. Flyktingtraumaenheten, Region Gävleborg

Behandling för skam, sexuellt destruktiva beteenden och PTSD pga barndomsövergrepp

Många kvinnor och unga kvinnor som lever i destruktiva relationer, missbruk, sexuellt självskadande, prostitution och stor psykisk ohälsa behöver en sammansatt och multimodal behandling som riktar in sig på alla. Föreläsningen kommer ge dig kunskap om komplex PTSD, hur man konkret kan jobba med skam och riskbeteenden för återtraumatisering hos personer med stor utsatthet och komplex problematik.
Föreläsare: Johan Wetterlöv, leg. psykoterapeut (KBT)

Hedersrelaterat våld och våld i nära relationer

Föreläsare: Camilla Starck, överläkare i psykiatri

Expo Medica logotyp

Telefon/mejl
+46 8 23 73 10
info@expomedica.se

Malmökontoret
Krusegatan 19
212 25 Malmö

Stockholmskontoret
Västmannagatan 15
111 24 Stockholm