Psykisk (o)hälsa Samhällets barn & unga

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till kursen.

Information

Tider, plats och pris.

Program webbkonferens 9 september 2021

Du kan välja mellan spåren hur du vill under konferensen. Start med information kl 09.00, välkomna!

Pris 1995 kr per person exkl moms.

Spår 1

09.05 – 09.55 Plenum
En rapport om konsekvenser av pandemin på folkhälsan
Hillevi Busch utredare, fil.dr Folkhälsomyndigheten
9.55-10.00 frågor

10.00 Paus

10.10
Traumatiserade elever – inte bara ett flyktingproblem!
Stefan Sandström, leg.psykolog och sociolog

11.00 Paus

11.10
Det osynliga våldet. Förskolans och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen
Ann-Charlotte Münger, universitetslektor avd. Barnafrid Linköpings universitet

12.00 Lunch

13.00
Förskolans viktiga och svåra roll att kompensera för socioekonomiskt utanförskap 
Anna Sandell, enhetschef Barnhälsa område öster, Förskoleförvaltningen Göteborg

13.50 Paus

14.05
Stress + psykisk ohälsa + NPF. Del 1
Diana Lorentz, kurator, neuropediatriska avd.Karolinska Universitetssjukhuset

14.55 Paus

15.05
Stress + psykisk ohälsa + NPF. Del 2
Diana Lorentz, kurator, neuropediatriska avd.Karolinska universitetssjukhuset

15.55
Avslutande ord och info

16.00 Slut

Spår 2

09.05 – 09.55 Plenum
En rapport om konsekvenser av pandemin på folkhälsan
Hillevi Busch utredare, fil.dr Folkhälsomyndigheten
9.55-10.00 frågor

10.00 Paus

10.10
Hjärna anknytning sårbarhet och stress
Åke Pålshammar fil.dr neuropsykologi, senior-universitetslektor

11.00 Paus

11.10
Beteendestörningar hos barn och ungdomar
Maria Helander leg. psykolog BUP Sollentuna, doktorand på Karolinska Institutet

12.00 Lunch

13.00
Spelproblem och spelberoende hos ungdomar,
Anders Håkansson, överläkare och professor i beroendemedicin, Lunds Universitet

13.50  Paus

14.05
Hemmasittare och vägen tillbaka
Martin Karlberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet

14.55 Paus

15.05
Ungdomars psykiska hälsa har försämrats under Covid-19
Sabina Kapetanovic, fil.dr. i välfärd och socialvetenskap, lektor i psykologi på Högskolan Väst

15.55
Avslutande ord och info

16.00 Slut

Spår 3

09.05 – 09.55 Plenum
En rapport om konsekvenser av pandemin på folkhälsan
Hillevi Busch utredare, fil.dr Folkhälsomyndigheten
9.55-10.00 frågor

10.00 Paus

10.10
Sexualbrott mot barn på nätet
Ulla Thorslund, leg psykolog

11.00 Paus

11.10
Att arbeta med utsatta barn/unga utan att förlora sig själv
Daniel Frydman, spec.allmän psykiatri, leg psykoterapeut

12.00 Lunch

13.00
Effekter av covid-19 på anmälningar gällande barn till socialtjänsten
Therese Olmsäter och Eva Kågström, utredare Socialstyrelsen

13.50  Paus

14.05
Barnkonventionen som lag i relation till samhällsplacerade barn/unga
Ambassadörer från Knas hemma, ungdomsdriven ideell förening.

14.55 Paus

15.05
Programpunkt ej klar, kommer inom kort

15.55
Avslutande ord och info

16.00 Slut

Till anmälan – klicka här
Expo Medica logotyp

Krusegatan 19
212 25 Malmö

Tel +46 8 23 73 10 • info@expomedica.se