Psykisk (o)hälsa Samhällets barn & unga

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till kursen.

Information

Tider, plats och pris.

Program 9 februari 2022

Spår 1

09.00–09.55 Plenum
Overklighetskänslor. Om depersonalisations-derealisationssyndrom.

Ledande forskare i USA och Storbritannien anser att syndromet är en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser. Patienter beskriver att de möts av oförståelse när de berättar om sina symtom, och det dröjer lång tid innan de får rätt diagnos. Kunskap om syndromet har efterfrågats av både professionen – för att kunna ställa rätt diagnos och ge adekvat behandling – och av personer som själva lider av syndromet. Anna Strid leg.psykolog, cert.DBT-terapeut

Förmiddagsfika

10.30-11.20
A. DCD – Developmental Coordination Disorder – påverkan på fysisk självkänsla, inlärning och delaktighet
Kroppen behöver komma in i skolan och barnhälsovården – inte bara som sjukdom, idrott eller stillasittande utan som medvetenhet om motorisk utveckling, fysisk självkänsla, självkännedom och dess koppling till inlärning och delaktighet i lek. Vuxna i skola och barnhälsovård behöver kunna mer om DCD då gruppen utgör 6 % av alla barn.  Med kunskap och engagemang kan vi påverka självkänsla och delaktighet hos det individuella barnet och också på samhällsnivå .
Ulrika Myhr, Leg. sjukgymnast MSc, barnspecialist

Bensträckare

11.35-12.25
B. Det osynliga våldet. Förskolans och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen
Ann-Charlotte Münger, universitetslektor avd.Barnafrid Linköpings universitet

Lunch

13.25-14.15
C. Traumatiserade elever – inte bara ett flyktingproblem.
Stefan Sandström, leg.psykolog och sociolog

Bensträckare

14.25-15.15
D. Stress + psykisk ohälsa + NPF. Del 1
Diana Lorentz, kurator, neuropediatriska avd.Karolinska Universitetssjukhuset

Eftermiddagsfika

16.00-16.50
E. Stress + psykisk ohälsa + NPF. Del 2
Diana Lorentz, kurator, neuropediatriska avd.Karolinska universitetssjukhuset

Spår 2

09.00–09.55 Plenum
Overklighetskänslor. Om depersonalisations-derealisationssyndrom.
Ledande forskare i USA och Storbritannien anser att syndromet är en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser. Patienter beskriver att de möts av oförståelse när de berättar om sina symtom, och det dröjer lång tid innan de får rätt diagnos. Kunskap om syndromet har efterfrågats av både professionen – för att kunna ställa rätt diagnos och ge adekvat behandling – och av personer som själva lider av syndromet. Anna Strid leg.psykolog, cert.DBT-terapeut

Förmiddagsfika

10.30-11.20
A. Hjärna anknytning sårbarhet och stress
Åke Pålshammar fil.dr neuropsykologi, senior-universitetslektor

Bensträckare

11.35-12.25
B. Beteendestörningar hos barn och ungdomar
Maria Helander leg. psykolog BUP Sollentuna, doktorand på Karolinska Institutet

Lunch

13.25-14.15
C. Spelproblem och spelberoende hos ungdomar
Anders Håkansson, överläkare och professor i beroendemedicin, Lunds Universitet

Bensträckare

14.25-15.15
D. Hemmasittare och vägen tillbaka
Martin Karlberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet

Eftermiddagsfika

16.00-16.50
E. Ungdomars psykiska hälsa har försämrats under Covid-19
Sabina Kapetanovic, fil.dr. i välfärd och socialvetenskap, lektor i psykologi på Högskolan Väst

Spår 3

09.00–09.55 Plenum
Overklighetskänslor. Om depersonalisations-derealisationssyndrom.
Ledande forskare i USA och Storbritannien anser att syndromet är en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser. Patienter beskriver att de möts av oförståelse när de berättar om sina symtom, och det dröjer lång tid innan de får rätt diagnos. Kunskap om syndromet har efterfrågats av både professionen – för att kunna ställa rätt diagnos och ge adekvat behandling – och av personer som själva lider av syndromet. Anna Strid leg.psykolog, cert.DBT-terapeut

Förmiddagsfika

10.30-11.20
A. Sexualbrott mot barn på nätet, del 1
Ulla Thorslund, leg psykolog

Bensträckare

11.35-12.25
B. Sexualbrott mot barn på nätet, del 2
Ulla Thorslund, leg psykolog

Lunch

13.25-14.15
C. Fakta om självmord bland barn och unga med utgångspunkt från Suicide Zeros rapport
Rickard Bracken Generalsekreterare Suicide Zero

Bensträckare

14.25-15.15
D. Sociala medier och ungas psykiska hälsa
Anton Lindvall, ung ambassadör från Hjärnkoll tillsammans med Lou Rehnlund, verksamhetsansvarig Hjärnkoll Stockholm

Eftermiddagsfika

16.00-16.50
E. IBIS – Inkluderande beteendestöd i skolan
Martin Karlberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet

 

Till anmälan – klicka här
Expo Medica logotyp

Krusegatan 19 A
212 25 Malmö

[email protected]