Psykisk (o)hälsa Samhällets barn & unga

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till kursen.

Information

Tider, plats och pris.

Program 9 februari 2022

Du kan välja mellan spåren hur du vill under konferensen.

Spår 1

09.00–09.55
Plenum – programpunkt kommer inom kort

Förmiddagsfika

10.30-11.20
A. DCD – Developmental Coordination Disorder
Ulrika Myhr, Leg. sjukgymnast MSc, barnspecialist

Bensträckare

11.35-12.25
B. Det osynliga våldet. Förskolans och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen
Ann-Charlotte Münger, universitetslektor avd.Barnafrid Linköpings universitet

Lunch

13.25-14.15
C. Traumatiserade elever – inte bara ett flyktingproblem.
Stefan Sandström, leg.psykolog och sociolog

Bensträckare

14.25-15.15
D. Stress + psykisk ohälsa + NPF. Del 1
Diana Lorentz, kurator, neuropediatriska avd.Karolinska Universitetssjukhuset

Eftermiddagsfika

16.00-16.50
E. Stress + psykisk ohälsa + NPF. Del 2
Diana Lorentz, kurator, neuropediatriska avd.Karolinska universitetssjukhuset

Spår 2

09.00–09.55
Plenum – programpunkt kommer inom kort

Förmiddagsfika

10.30-11.20
A. Hjärna anknytning sårbarhet och stress
Åke Pålshammar fil.dr neuropsykologi, senior-universitetslektor

Bensträckare

11.35-12.25
B. Beteendestörningar hos barn och ungdomar
Maria Helander leg. psykolog BUP Sollentuna, doktorand på Karolinska Institutet

Lunch

13.25-14.15
C. Spelproblem och spelberoende hos ungdomar
Anders Håkansson, överläkare och professor i beroendemedicin, Lunds Universitet

Bensträckare

14.25-15.15
D. Hemmasittare och vägen tillbaka
Martin Karlberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet

Eftermiddagsfika

16.00-16.50
E. Ungdomars psykiska hälsa har försämrats under Covid-19
Sabina Kapetanovic, fil.dr. i välfärd och socialvetenskap, lektor i psykologi på Högskolan Väst

Spår 3

09.00–09.55
Plenum – programpunkt kommer inom kort

Förmiddagsfika

10.30-11.20
A. Sexualbrott mot barn på nätet, del 1
Ulla Thorslund, leg psykolog

Bensträckare

11.35-12.25
B. Sexualbrott mot barn på nätet, del 2
Ulla Thorslund, leg psykolog

Lunch

13.25-14.15
C. Programpunkt kommer inom kort

Bensträckare

14.25-15.15
D. Sociala medier och ungas psykiska hälsa
Anton Lindvall, ung ambassadör från Hjärnkoll tillsammans med Lou Rehnlund, verksamhetsansvarig Hjärnkoll Stockholm

Eftermiddagsfika

16.00-16.50
E. IBIS – Inkluderande beteendestöd i skolan
Martin Karlberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet

 

Till anmälan – klicka här
Expo Medica logotyp

Krusegatan 19
212 25 Malmö

Tel +46 8 23 73 10 • info@expomedica.se