Psykisk (o)hälsa Samhällets barn & unga:
Program

Program

Se det fullständiga programmet här.

Anmälan

Anmäl dig nu till kursen.

Information

Tider, plats och pris.

Program webbkonferens 14 april

Nedan ser du ett axplock ur programmet. Fullständigt program presenteras här i början av 2021.

Traumatiserade elever – inte bara ett flyktingproblem
Stefan Sandström, Leg. psykolog

Stress + psykisk ohälsa + NPF
Diana Lorenz, kurator neuropediatriska avd. Karolinska Universitetssjukhuset

Förskolans viktiga och svåra roll att kompensera för socioekonomiskt utanförskap
Anna Sandell, Enhetschef Barnhälsa Område Öster Göteborgs stad

Spelproblem och spelberoende hos ungdomar,
Anders Håkansson, överläkare, professor i beroendemedicin, enheten för klinisk beroendeforskning, Lunds universitet.

Det osynliga våldet. Förskolans och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen
Ann-Charlotte Münger, Universitetslektor Linköpings Universitet, avd. pedagogik och sociologi

Expo Medica logotyp

Krusegatan 19
212 25 Malmö

Tel +46 8 23 73 10 • info@expomedica.se